Jsme projekční, konstrukční a inženýrská firma

Specializujeme se na pásovou dopravu zejména dálkovou pásovou dopravu, a to jak povrchovou, tak i podzemní a veškeré s tím související konstrukce – dopravní mosty, přesýpací stanice, nakládací stanice, násypky, třídírny, zakladače, zásobníky a mnoho dalších zařízení.

Co nabízíme

Jsme projekční, konstrukční a inženýrská firma

Specializujeme se na pásovou dopravu zejména dálkovou pásovou dopravu, a to jak povrchovou, tak i podzemní a veškeré s tím související konstrukce – dopravní mosty, přesýpací stanice, nakládací stanice, násypky, třídírny, zakladače, zásobníky a mnoho dalších zařízení.

Co nabízíme

Oborem naší činnosti je těžební průmysl, průmysl zpracování kamene a důlní průmysl. Dále se zabýváme pásovou dopravou, stavebnictvím a strojírenstvím. Ve velké míře pak konstrukcí strojů a zařízení, ocelovými konstrukcemi stavebními i technologickými, průmyslovými stavbami, statikou a dynamikou ocelových konstrukcí a pevnostními výpočty součástí.

Naše unikátní, půdorysně zakřivené dopravní pásy s poloměrem zakřivení od 150 m umožňují přizpůsobení trasy dopravníku terénu, zastavěnému území, překážkám či jiným dispozičním požadavkům.

Štěrkovna Mülligen
Kerenzberg – obslužný tunel
Donau Brücke Linz
Albula Tunel

© 2024 Všechna práva vyhrazena. AGIR - Steel, s.r.o.