Služby

Projekční činnost

Dle zadání a požadavků zpracujeme technologickou a stavební projektovou dokumentaci včetně potřebných statických a dynamických výpočtů, kalkulací výměr, materiálových výpisů, cenových odhadů a souvisejících dokumentů.

Náš tým profesionálních projektantů a konstruktérů s bohatými teoretickými znalostmi a nabytými praktickými zkušenostmi využívá při své práci programy pro návrh, výpočty a zobrazení projektovaných objektů a zařízení zejména Autodesk AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, Autodesk Simulation, SCIA Engineer, MKP a další. Projektovou a konstrukční dokumentaci zpracujeme jednak v klasickém 2D zobrazení nebo v prostorovém 3D modelování.

Dodávky

Dle naší dokumentace a projektů nabízíme realizaci dodávek konstrukcí, strojů a zařízení nebo i celých technologických linek a souborů. Nabízíme i zcela neobvyklá a jedinečná technická řešení, například:

 • zakřivené pásové dopravníky s půdorysným poloměrem zakřivení již od 150 m
 • univerzální stavebnicový systém dopravníků
 • univerzální stavebnicový systém pro nosné konstrukce a objekty
 • dopravníky s dopravou materiálu na obou větvích – obousměrný dopravník

Při realizaci dané zakázky lze zpracovat pouze její část – projekt a výrobu pak přenechat Vašim dodavatelům nebo partnerům. V rámci inženýrských služeb pak zajistíme autorský dozor projektanta, montáž a další služby spojené s realizací.

Montáže – demontáže

Pro realizaci Vašich zakázek máme k dispozici skupinu kvalifikovaných montérů s bohatými zkušenostmi z montáží v tuzemsku i v zahraničí. Naši montéři smontovali již desetitisíce tun ocelových konstrukcí, velmi často v obtížných klimatických či terénních podmínkách. Součástí montážních prací je i montáž technologie a uvedení zařízení do provozu.

Díky úzké spolupráci s naším konstrukčním oddělením dokážeme operativně řešit návaznosti na jiné profese a případné aktuální požadavky investora na úpravy a změny vzniklé při montáži na stavbě.

Rekonstrukce

Ne každé zařízení nebo stavba, které již zdánlivě „dosloužilo“ se musí zlikvidovat a začít budovat od počátku nové, „na zelené louce“. Nabízíme Vám možnost posoudit, zda Vaše stávající zařízení nelze zmodernizovat, a tak dosáhnout lepších parametrů při výrazné úspoře prostředků.

V minulosti jsme takto realizovali demontáž kompletní mlýnice a expedice mletých vápenců z lomu Vyšný v Jihočeském kraji, kdy většina konstrukcí i strojního zařízení – zásobníky, mlýn, filtry, vzduchotechnika byla po renovaci a modernizaci velmi hospodárně opětovně použita na novém místě v lomu Skoupý pro výrobu a skladování jemně mletých vápenců.

Inženýrská činnost

Provádíme rovněž dozorování a řízení projektů ve všech úrovních:

 • poradenská činnost
 • statické posudky
 • projednání dokumentace s orgány státní správy a zajištění potřebných povolení
 • zajištění výroby
 • zajištění nabídek na dodávky dle zadání objednatele
 • autorský dozor při výrobě a montáži
 • technický dozor investora
 • inženýrská činnost nezávislého konzultanta

© 2024 Všechna práva vyhrazena. AGIR - Steel, s.r.o.