Úvodní text

Oborem naší činnosti je těžební průmysl, průmysl zpracování kamene a důlní průmysl. Dále se zabýváme pásovou dopravou, stavebnictvím a strojírenstvím. Ve velké míře pak konstrukcí strojů a zařízení, ocelovými konstrukcemi stavebními i technologickými, průmyslovými stavbami, statikou a dynamikou ocelových konstrukcí a pevnostními výpočty součástí.

Naše unikátní, půdorysně zakřivené dopravní pásy s poloměrem zakřivení od 150 m umožňují přizpůsobení trasy dopravníku terénu, zastavěnému území, překážkám či jiným dispozičním požadavkům.

© 2024 Všechna práva vyhrazena. AGIR - Steel, s.r.o.